Skadetaksering

Totalskade brann Vannskade/råteskade Brannskade i sikringsskap

Sopp og råteskader Kollapset silo

På oppdrag fra forsikringsselskap takserer vi alle typer skader på bygning/ eiendom. I hovedsak takserer vi i vårt nedslagsområde men vi bistår og forsikringsselskap ved større hendelser i hele landet.

Vi kan og tilby reklamasjonstakster ved skader grunnet feil håndverksmessig utførelse eller produktfeil og skjulte feil og mangler ved kjøp og slag av boliger.