Priser

 

 

Beskrivelse Pris fra inkl. mva.
1 Våtromsrapport (leilighetstest). Inkl. std. beskrivelse og
arealmåling.
5 200,-
2 PAKKE: Våtromsrapport ihht pkt 1. Inkl planskisse og enkel
energiattest.
6 250,-
3 Tilstandsrapport bolig med BRA inntil 150 m2.
Inkl. 1 stk normalt uthus/garasje
10 400,-
4 PAKKE: Tilstandsrapport ihht pkt 3. Inkl planskisse og enkel
energiattest.
11 700,-
5 Tillegg for vurdering av markedsverdi. 1 100,-
6 Evt. arealtillegg for boliger over 150 m2 BRA
7 Evt. tillegg for ekstra boenhet (Sokkel/hybelleilighet el.tilsv)
8 Verdivurdering bolig/fritidseiendom. 3 000
9 Verditakst boligeiendom. 6 250,-
10 Evt. fullverdig tilstandsrapport tilleggs bygning ihht medgått tid.
11 Verdi/lånetakst næring og tomtetakster faktureres etter medgått tid. Evt ihht avtalt fastpris.
12 Timepris. 1 312,50,-
13 Kjøring/reisetid ihht reiseavstand og medgått tid.
Alternativt pris ihht avtale.

Ta kontakt for tilbud/fastprisavtale.