Ekstern kontroll

Ved bygging av ny bolig vil det være behov for ekstern kontroll. Dette i hovedsak på  våtrom og tetthetskontroll. Det kreves kontroll av dokumentasjon men vi utfører og  inspeksjon på byggeplass.